Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

29-05-2015: Veiligheidsbeleid

Deel deze column:

Uitvoeringsprogramma 2015-2016

In september vorig jaar schreef ik op deze plaats een stukje over het Veiligheidsbeleid in de gemeente Heusden. Dat beleid is ingebed in het regionale veiligheidsbeleid, waarbij voor Heusden de veiligheidsregio Brabant-Noord relevant is en binnen die regio het basisteam van de Meierijgemeenten. Naast Heusden behoren daar nog zes andere gemeenten toe, nl. Boxtel, Haaren, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode en Vught. Op basis van de Politiewet is vorig jaar een Kadernota Veiligheid opgesteld en die is toen ook in de gemeenteraad besproken. Naast de regionale speerpunten heeft de gemeenteraad toen ook nog een aantal lokale speerpunten benoemd.

Afgelopen week werd in het college van Heusden een uitvoeringsprogramma voor de jaren 2015-2016 vastgesteld, een regionaal programma waarin de hoofdlijnen uit de Kadernota voor de Meierij gemeenten nader zijn uitgewerkt en van concrete doelstellingen zijn voorzien. Het is de eerste keer dat een dergelijk programma verschijnt, dus eigenlijk een primeur. Onderdeel van dat uitvoeringsprogramma is natuurlijk ook de uitwerking van de lokale speerpunten voor de gemeente Heusden.

Het uitvoeringsprogramma beschrijft de integrale aanpak van de gezamenlijke prioriteiten in de Meierij gemeenten. Er zijn een viertal prioriteiten:

Woninginbraken:
concrete doelstelling: het aantal woninginbraken in de Meierij was in 2013 nog 740 en dat aantal wil men verlagen met 15% in 2018.

Problematische jeugd en (criminele) jeugdgroepen:
Bewoners en ondernemers ervaren nog steeds teveel overlast en criminaliteit van jongeren. In 2013 en in 2014 waren er meer dan 700 meldingen van jeugdoverlast. Door een integrale aanpak wil men dit aantal met minimaal 10% terugbrengen.

Geweld:
het aantal geweldsmisdrijven in de Meierij is aanzienlijk, in 2013 meer dan 2300. Het gaat dan over allerlei vormen van geweld in onze buurten en wijken, in uitgaansgelegenheden, in thuissituaties en in het openbaar vervoer. Doelstelling is om het aantal misdrijven met minimaal 10% te verlagen.

Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit:
de aanpak van de georganiseerde criminaliteit heeft, vanwege zijn ondermijnende invloed op de samenleving, een hoge prioriteit binnen de Meierij gemeenten. Door het inzetten van diverse instrumenten wordt gestreefd naar een afname van het aantal georganiseerde (ondermijnende) criminele activiteiten en de daarbij horende overlast, het creëren van een ongunstig klimaat voor het bedrijven van georganiseerde criminaliteit en het wegnemen van de ondermijnende invloed op de samenleving.

Het uitvoeringsprogramma geeft voor elk speerpunt een overzicht van de verantwoordelijkheden en taken van elke betrokken partij. Wat de lokale speerpunten voor Heusden betreft, die worden in een aparte bijlage benoemd. Het betreft hier alcohol- en drugs (jeugd), voertuigencriminaliteit, verkeersveiligheid, overvallen, diefstallen en berovingen en de veiligheid op bedrijventerreinen. Over dat laatste punt heb ik toevalligerwijs vorige week uitvoerig geschreven. Voor deze prioriteiten is gekozen vanwege de grote impact op slachtoffers en/of de hoge mate van overlast die door de inwoners wordt ervaren. In het Uitvoeringsprogramma worden instrumenten en partijen benoemd. En dan gaat het echt niet alleen om politie en gemeente, bij het veiligheidsbeleid zijn tal van verenigingen en instellingen betrokken en niet in de laatste plaats alle inwoners. Want de oude slogan “die politiepet past ons allemaal” is wat dat betreft zeker nog actueel.

Drunen, vrijdag 29 mei 2015
Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns