Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

29-05-2020: Hart van Brabant

Deel deze column:

Begroting HvB 2021: onzekere toekomst

Rond deze tijd van het jaar worden raadsleden bestookt met jaarrekeningen, jaarverslagen en begrotingen van de diverse gemeenschappelijke regelingen. Ook de gemeentelijke jaarrekening 2019 en de Voorjaarsnota voor volgend jaar komen er weer aan; het is dus de tijd van veel financiële informatie, maar een ding is inmiddels uit al die begrotingen wel duidelijk en bijna overal wordt dat voorbehoud ook gemaakt: de begrotingen zijn niet Corona-proof. De Coronacrisis zal grote invloed hebben op zowel de gemeenschappelijke regelingen als de financiële huishouding van de gemeenten. In hoeverre zal de Coronacrisis doorwerken naar de economie? Alom wordt een economische crisis verwacht waarbij een groot aantal bedrijven ondanks de staatssteun het niet zal redden, de werkloosheid zal fors toenemen en daarmee ook de werkloosheidsuitkeringen en bijstandsuitkeringen, grote investeringen bij bedrijven die wel overleven worden mogelijk uitgesteld, gemeenten zien de belastinginkomsten waarschijnlijk drastisch afnemen, maar ook allerlei verenigingen op het gebied van sport, vrije tijd, cultuur e.d. zullen het moeilijk kunnen krijgen, al is het alleen maar omdat de sponsorinkomsten vanuit het bedrijfsleven zullen afnemen. Kortom, de financiële gevolgen van de Coronacrisis zijn nog niet te overzien. Het wordt dus ook erg moeilijk om al die begrotingen op waarde te schatten.

Een van die ontvangen begrotingen betreft de regio Hart van Brabant. De totale uitgaven voor 2021 zijn begroot op 126,8 miljoen euro, waarvan 124,2 miljoen alleen al voor de Jeugdzorg. Daar zit ook meteen het grootste pijnpunt. In de afgelopen jaren werd de begroting voor de Jeugdzorg steeds maar weer overschreden, telkens weer waren er grote tekorten. Het bestuur van de Regio stelt nu echter dat het begrote bedrag nu op meer reële uitgangspunten is gebaseerd en dat het met die 124,2 miljoen nu toch echt moet lukken. De kostenontwikkeling in de afgelopen jaren doet echter het ergste vermoeden en ook hier zal de Coronacrisis ongetwijfeld ongunstige gevolgen hebben. De begroting excl. de Jeugdzorg beslaat dus een bedrag van 4,6 miljoen. Daarvan gaat bijna 1 miljoen naar de bedrijfsvoering, ongeveer eenzelfde bedrag gaat naar de programmalijn Leefomgeving en Milieu, naar het programma Mens en Samenleving gaat 560 duizend euro en tenslotte een bedrag van ruim een ton naar het programma Economie. Daarnaast is er nog de begroting van Midpoint Brabant met een uitgavenbedrag van 6,2 miljoen, waarvan 1,9 miljoen door de regiogemeenten  wordt betaald.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten, in afwijking van de eerdere Kadernota, om de indexering van de uitgaven enigszins aan te passen. Alleen de stijging van de loonkosten voor het eigen personeel wordt in de begroting verwerkt; andere kostenstijgingen worden niet doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. De bijdrage per inwoner wordt daardoor enigszins beperkt tot € 4,27 per inwoner; zonder die maatregel zou de bijdrage € 4,34 geweest zijn. Dat leidt dan wel tot een taakstellende bezuiniging van ruim 31 duizend euro op de begroting die nog niet concreet is ingevuld. Maar op een uitgavenbedrag van 4,6 miljoen moet dat toch te doen zijn. Daar moet dan nog wel bij opgemerkt worden dat gemeenten ook nog 0,23 per inwoner extra moeten betalen om de programmamanager Sociaal Domein te kunnen betalen, want die heeft men tijdelijk buiten de begroting om betaald vanwege het incidentele karakter van deze uitgave.

Overigens geldt die bijdrage per inwoner niet voor Heusden. Omdat Heusden ook in de regio Noordoost-Brabant deelneemt hoeft niet het volle pond betaald te worden maar een lumpsum bedrag. De bijdrage die Heusden in 2021 moet betalen is begroot op 112 duizend euro voor de regio en nog eens 115 duizend voor Midpoint Brabant.

Aan de begroting is een Uitvoeringsprogramma gekoppeld, maar ook dat is nog een voorlopig stuk. De gemeentesecretarissen van de negen deelnemende gemeenten moeten zich daar nog over buigen en doorrekenen of alles wel binnen de beschikbare (ambtelijke) capaciteit en beschikbare middelen uitgevoerd kan worden.
Gevolgen Coronacrisis nog ongewis, een bezuinigingstaakstelling die nog niet is ingevuld, de jeugdzorg die steeds maar weer de kosten ziet stijgen, een uitvoeringsprogramma waarvan nog niet duidelijk is of het ook uitgevoerd kan worden, kortom een begroting vol onzekerheid.

Drunen, vrijdag 29 mei 2020

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer