Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

29-06-2018: Bijna zomerreces

Deel deze column:

Raad spreekt zich uit tegen plannen gaswinning

Elk jaar rond deze tijd heeft de gemeenteraad weer een extra raadsvergadering over het jaarverslag en jaarrekening van de gemeente over het afgelopen jaar en over de voorjaarsnota, waarin de ontwikkelingen voor het volgende jaar worden geschetst. Gisteren, donderdag 28 juni, was het weer zover.
Naast de twee genoemde onderwerpen waren er ook nog andere zaken ter bespreking zoals het nieuwe coalitieprogramma. Om daar maar mee te beginnen: het coalitieprogramma is een programma van de vier coalitiepartijen die daar bijna twee maanden over onderhandeld hebben. De partijen die daar niet bij betrokken waren (D66 heeft liever niet dat we van oppositiepartijen spreken) willen zich daar liever niet aan committeren en dat is ook volkomen begrijpelijk. Toch waren deze partijen niet uitgesproken negatief over het programma. Natuurlijk waren er wel kritiekpunten, veel zaken zijn nog niet voldoende uitgewerkt, veel zaken worden wel benoemd maar zijn nog niet voldoende SMART geformuleerd. Niettemin waren er ook veel onderwerpen waar de oppositie (ik blijf die term toch maar gebruiken) zich redelijk in kon vinden. Dat biedt in ieder geval een goede basis om de komende vier jaren een goed beleid in onze gemeente tot stand te brengen.

Het jaarverslag en jaarrekening over 2017 kon ook op brede steun in de gemeenteraad rekenen. Nauwelijks woorden van kritiek. Er is een overschot van bijna 2 miljoen over 2017 en dat is op zich niet verkeerd. Kanttekening daarbij was wel dat het bedrag voor budgetoverheveling aanzienlijk hoger was dan vorig jaar. Dat is niet gunstig want dat duidt er op dat men veel werkzaamheden of projecten, die voor 2017 waren begroot, niet heeft kunnen afwerken en dat budgetten voor die activiteiten in 2018 nog nodig zijn. Ook een punt van zorg: de Poort van Heusden. Voor dit project is in de afgelopen jaren al een aanzienlijk bedrag opzij gezet als verliesvoorziening. In de jaarrekening 2017 is gebleken dat die voorziening nog eens met 2 miljoen verhoogd moest worden. De verliezen lopen dus mogelijk nog verder op en dat zou verband houden met de renovatie van het kasteel, een persleiding die verlegd moet worden en met nog aan te leggen infrastructuur. Binnenkort wordt de gemeenteraad weer bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.

De bespreking van de voorjaarsnota verliep ook al vrij tam. Er is dan ook sprake van een zgn. beleidsarme nota omdat het nieuwe coalitieprogramma nog niet helemaal in de voorjaarsnota verwerkt kon worden. De tijd was daarvoor simpelweg te kort. Een aantal zaken is er wel in verwerkt, zoals extra geld voor de veiligheidsregio, geld voor een extra opsporingsambtenaar, structureel budget voor de exploitatie van ‘t Run en extra geld voor duurzaamheid. Voor die duurzaamheid is jaarlijks 5 ton aan investeringen uitgetrokken plus een ton voor nieuwe ontwikkelingen. Oppositiepartijen vonden dat maar magertjes, maar daarbij gaat men voorbij aan het feit dat er ook al heel veel geld aan duurzaamheid wordt besteed op specifieke beleidsterreinen, denk bijvoorbeeld aan het beleidsplan openbare verlichting, het groenstructuurplan en het waterplan. Deze drie beleidsstukken komen volgende week nog aan bod tijdens de laatste reguliere raadsvergadering vóór het zomerreces.

Tot slot kwam ook de gaswinning in Waalwijk-noord nog aan de orde. De plannen daarvoor raken ook de gemeente Heusden; het gaswinningsgebied strekt zich uit tot en met de kern Doeveren. Er is veel maatschappelijke weerstand tegen de plannen en dat is natuurlijk volstrekt begrijpelijk. Deskundigen kunnen dan nog zo gedegen onderbouwen dat de risico’s minimaal zijn, maar gezien de situatie in Groningen gelooft niemand meer daarin. De raad nam unaniem een motie aan waarin de plannen voor gaswinning volledig van de hand werden gewezen. Eerder had het college ook al bekend gemaakt tegen de plannen te zijn. In een uitgebreide zienswijze heeft het college zijn bezwaren met een vijftal argumenten onderbouwd. Wat het ministerie met deze en alle andere bezwaren gaat doen moeten we afwachten.

Volgende week dinsdag zoals gezegd de laatste raadsvergadering vóór het zomerreces met een best zware agenda. Daarna is het tijd voor het zomerreces. Maar een ding wil ik toch nog meenemen: vandaag heeft Provinciale Staten een besluit genomen over de GOL-plannen; de statenleden hebben in overgrote meerderheid vóór de GOL-plannen gestemd en daarmee zijn de bestemmingsplannen dan ook vastgesteld. Zelfs CDA en D66 stemden vóór terwijl de Heusdense afdelingen van die partijen toch tegen de plannen waren. Maar kennelijk hebben de Heusdense vertegenwoordigers hun partijgenoten in de Staten niet kunnen overtuigen. Hoe dan ook, de GOL kan verder. Bezwaarmakers kunnen natuurlijk nog naar de Raad van State, dus mogelijk moeten we die procedure dan ook nog even uitzitten, maar dan kunnen de plannen uitgevoerd gaan worden. De aanbesteding staat gepland in februari volgend jaar.

Prettige vakantie.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 29 juni 2018

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer