Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

29-10-2021: Groenbeleid

Deel deze column:

College komt met Projectenboek Groen

Vorige week heeft het college in zijn collegevergadering een zgn. Projectenboek Groen vastgesteld. Hierin staan een kleine twintig groenprojecten die men de komende jaren wil uitvoeren en waarbij de financiรซle dekking plaats vindt vanuit de Reserve Rood voor Groen. Die reserve is in 2011 ingesteld met als achtergrond dat men een aantasting van het buitengebied als gevolg van bouwprojecten elders in het buitengebied wil compenseren met een kwaliteitsverbetering van het landschap. Ofwel kort gezegd: als je op een bepaalde plek het buitengebied opoffert voor bouwplannen, dan moet dat elders in het buitengebied gecompenseerd worden met extra natuur.

Bij die reserve Rood voor Groen gaat het inmiddels best om een behoorlijk bedrag; er is in de afgelopen jaren al zoโ€™n slordige 1,5 miljoen euro in gestort. Dat geld komt voor een belangrijk deel uit de grondexploitaties van bijvoorbeeld Geerpark, de Grassen, de Gorsen in Elshout en Victoria in Haarsteeg. Van elke vierkante meter bouwgrond die daar verkocht wordt, wordt een bepaald deel in deze reserve gestort. Maar dat geld moet dan natuurlijk ook daadwerkelijk een keer geรฏnvesteerd gaan worden in de natuur. Daar zijn al wel enkele plannen voor zoals de aanleg van een ecologische verbindingszone bij de Hedikhuizense Maas (opgenomen in de begroting 2022) en enkele projecten in het kader van de GOL (ecologische verbindingszone Baardwijkse Overlaat en Voordijk Vlijmen staan in de begroting 2023). Maar er zijn nog diverse projecten die niet in de begroting zijn opgenomen en die wel vanuit deze reserve betaald kunnen worden. En daar is nu dat Projectenboek voor beschikbaar: een overzicht van kansrijke projecten die voor uitvoering op korte of middellange termijn in aanmerking komen. Overigens niet allemaal nieuw, want in het Groenstructuurplan zijn de gebieden al vaak aangewezen. Het zijn projecten die bijdragen aan het Natuur Netwerk Brabant of projecten die nieuwe verbindingen leggen van buiten naar binnen de bebouwde kom. En de financiering zal vaak niet alleen vanuit de Reserve Rood voor Groen komen, maar er zal ook gekeken worden naar mogelijke subsidiemogelijkheden.

Om welke projecten gaat het nu concreet? Welnu, een kleine twintig projecten worden in het projectenboek genoemd. Enkele voorbeelden: in Drunen-zuid zou een verbinding gemaakt kunnen worden tussen de wijk Venne-west en de dijk langs het afwateringskanaal. Wat mij betreft overigens niet een project dat het eerst voor uitvoering in aanmerking komt; immers op korte afstand naar het westen ligt de Kaagdijk en dat is al een prima verbinding met het daarbij gelegen natuurgebied. Wat dat betreft is een ander project meer voor de hand liggend: de aanleg van een recreatieve verbinding tussen Drunen en het duinengebied nabij de Torenstraat. Ander voorbeeld: het verbinden van Steenenburg met de Heidijk. Of het verbeteren van de wandelverbinding Elshout-Drunen langs de Elshoutseweg, een project dat ook een bijdrage zou kunnen leveren aan de verkeersveiligheid. Ook een uitbreiding van het al bestaande ommetje bij Herpt behoort tot de mogelijkheden en zo zijn er meer ommetjes in onze gemeente die voor uitbreiding of verbetering vatbaar zijn. Nog een ander voorbeeld: de vergroting van het natuurgebied Sompen en Zooislagen in Haarsteeg; dat gebied zou uitgebreid kunnen worden met aangrenzende landbouwpercelen, maar daar moet dan wel de aantekening bij dat die landbouwpercelen nu nog verpacht worden en dus nog niet beschikbaar zijn.

En zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen. Bovendien is het Projectenboek geen statisch document; het zal elke twee jaren geactualiseerd worden waarbij er nieuwe projecten toegevoegd kunnen worden. Ook zal er dan gerapporteerd worden aan de gemeenteraad over de uitgevoerde projecten. Na jaren van geld reserveren voor natuurprojecten nu dus hoog tijd om ook tot daadwerkelijke uitvoering van projecten te komen!

Als u het Projectenboek Groen wilt lezen, dan kunt u terecht op de website van de gemeente Heusden:

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/8ce253c9-cc4f-4929-b592-25b8da21bad5

Drunen, vrijdag 29 oktober 2021

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

๐—›๐—ผ๐—ฒ ๐—ด๐—ฎ๐—ฎ๐˜ ๐—›๐—ฒ๐˜‚๐˜€๐—ฑ๐—ฒ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ธ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ท๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐˜‚๐˜‚๐—ฟ๐˜‡๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei themaโ€™s

Lees meer