Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

29-11-2013: Bestuursrapportage

Deel deze column:

Tweede bestuursrapportage (volgens Sint)

Omdat we momenteel in Sinterklaastijd verkeren,
Dacht Sint, laten we deze week een verhaal op rijm proberen.
Het gaat over de tweede bestuursrapportage, da’s best een lastig onderwerp
Maar dat is niet erg, dat houdt je juist een beetje scherp.
In dat rapport een overzicht van de belangrijkste aanpassingen,
In de begroting 2013, ter voorkoming van toekomstige verrassingen.
Zoals gebruikelijk weer vele kleine mee- en tegenvallers;
Maar Sint zal zich hier beperken tot de hele grote knallers.
Het saldo van de begroting 2013 was al 475 duizend euro negatief
Dat wordt nu gelukkig wat minder, dus dat is positief.
Nee, ik spreek nu echt geen flauwekul,
Deze bestuursrapportage sluit met 107 duizend euro boven nul.
Niettemin er blijft natuurlijk wel een tekort
370 duizend euro is het bedrag dat er nu nog schort.
En ik wil natuurlijk het Sinterklaasfeest niet bederve(n),
Maar dat bedrag gaat wel ten koste van de algemeen reserve.

Laat ik eerst de tegenvallers maar even gaan benoemen.
Het voorbereidingskrediet van de Voorste Venne, dan moeten we niet verbloemen.
Zo’n 5 ton werd er besteed aan de voorbereiding van grootse plannen
Maar die zijn van tafel en dus moeten we dat bedrag verbannen.
En er moet ook nog veel extra’s gebeuren met de civiele kunstwerken;
Nou in de begroting gaan we dat echt wel merken.
Voor onderhoud en renovatie is nu zo’n vier ton extra nodig
Om de zaak in stand te houden is dat echt niet overbodig.
Ook de bijstand vraagt om extra geld;
Gelet op de crisis had menigeen dat al voorspeld.
Bijna twee ton extra moet de gemeente Heusden lappen
Dat is best hard geld, dat zal iedereen wel snappen.

Gelukkig zijn er ook nog financiële meevallers te melden
en in tijden van crisis gebeurt dat echt maar zelden.
Sporthal Dillenburg werd bijvoorbeeld nog niet gerealiseerd.
Dat stond wel in de begroting, dus nu blijft dat geld geparkeerd;
Dat is natuurlijk maar een eenmalig incident
Want die sporthal moet er wel komen, da’s evident.
Maar voor dit jaar dus een voordeel van  ruim vier ton.
Onderuitputting, zo noemen we dat in het gemeentelijk jargon.
Bij het gehandicaptenbeleid zien we dit jaar een gunstige trend.
De kosten voor woningaanpassingen dalen en dat is ongekend.
Het budget kan dit jaar met maar liefst vier ton naar benee.
En dat scheelt de gemeente dus behoorlijk in de portemonnee.
Ook bij de interne organisatie kunnen we voordelen melden;
Er wordt minder geld besteed dan wij eerst voorspelden,
Aan investeringen en vacatures maar ook aan stroom.
Men let steeds meer op de centjes, nee dat is echt geen droom.
Ook het geld voor prijscompensatie wil men liever niet besteden.
Zuiniger en dus goedkoper werken zo wil men het in gaan kleden
165 duizend voordeel ontstaat er zo op die manier,
Zo zie je maar, er wordt echt bezuinigd en niet alleen maar op papier.

Er zijn verder nog vele zaken die het waard zijn om te bespreken;
Dat zou Sint ook wel willen, hij heeft het allemaal wel bekeken.
Maar het verhaal wordt dan natuurlijk veel en veel te lang
Kijk op de website van de gemeente Heusden, dan zie je alles in samenhang.
Eén ding wil ik nog wel vertellen in dit toch al erg lange relaas;
Het project Elshoutse Zeedijk/Verlande Wiel, dat vindt Sint nog niet zo dwaas.
U weet wel die wieltjes en die sluisjes daar aan de Elshoutse dijk
Nou ik word echt niet vrolijk als ik daar elk jaar naar kijk.
Maar nu gaat er iets veranderen zo wordt nu gedacht.
Er komt een krediet van bijna vier ton, wie had dat nou in deze tijd verwacht.
De gemeente moet er zo’n anderhalve ton in steken,
En de rest komt van subsidies en dat is goed bekeken.
Zo wordt de visie Elshoutse Zeedijk dan eindelijk echt geëntameerd;
Dromen. Doen. Heusden. Alles kan lukken, als je het maar probeert.

Drunen, vrijdag 29 november  2013

Namens Sint en Piet

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns