Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

30-03-2018: GOL-Snelfietsroute

Deel deze column:

Snelfietsroute Waalwijk -Den Bosch komt eraan

Enkele weken terug heeft het college van Heusden besloten in te stemmen met een bestuursovereenkomst die tot doel heeft te komen tot de realisering van een snelfietsroute tussen Den Bosch en Waalwijk(-oost). Bij die overeenkomst zijn diverse partijen betrokken, natuurlijk de drie gemeenten Waalwijk, Heusden en Den Bosch, maar ook de provincie Noord-Brabant die een aanzienlijk deel van de financiering op zich neemt. De totale kosten van het project zijn begroot op 15,6 miljoen; de provincie neemt daarvan 9,2 miljoen voor haar rekening. De rest wordt ongeveer gelijkelijk verdeeld over de drie betrokken gemeentes. Zowel Waalwijk als Heusden stellen de middelen beschikbaar als onderdeel van het GOL-project.

Het fenomeen SnelFietsRoute (SFR) is de laatste jaren sterk in opkomst. De provincie wil het gebruik van de fiets graag bevorderen; daarbij komt dat het gebruik van de elektrische fiets steeds meer toeneemt. Er zijn diverse routes in aanleg dan wel ontwikkeling en één daarvan is dus de route tussen Waalwijk-oost en Den Bosch. Een SFR moet aan diverse voorwaarden voldoen, wil men in aanmerking komen voor de provinciale subsidie. De belangrijkste daarvan zijn: het wegvak uitgevoerd worden in gesloten verharding met rode kleur; een tweerichtingenfietspad moet een minimale breedte hebben van vier meter en bij kruispunten moet het fietsverkeer altijd in de voorrang.

De SFR Waalwijk-Den Bosch volgt zoveel mogelijk het halvezolen spoorwegtracé en heeft een lengte van 18 km. De route begint in Waalwijk-oost bij de N261 tot aan het Paleiskwartier in Den Bosch. Op grondgebied van Heusden is de beschikbare ruimte erg krap en moet er noodgedwongen gewerkt worden met creatieve oplossingen. Om te beginnen het traject in de Baardwijkse Overlaat. Niet helemaal duidelijk is welke oplossingen hier gekozen gaan worden. In de GOL-plannen wordt uitgegaan van een nieuwe fietsbrug naast de bestaande bruggen en een gedeeltelijk opengewerkte spoordijk. Maar tegen dit ontwerp zijn diverse zienswijzen ingebracht; de reactie van de provincie op die zienswijzen moeten we nog even afwachten.

In Drunen-noord is de beschikbare ruimte op diverse plaatsen niet toereikend en worden alternatieve oplossingen voorgesteld. Zo moet de spoordijk ter hoogte van de Eindstraat voorzien worden van een keerwand om voldoende ruimte te creëren voor het vier meter brede fietspad. Ter hoogte van Kastanjelaan-noord moet de aanwezige sloot voor een deel verplaatst worden; de aanwezige bomenrij moet (helaas) daarvoor wijken. Het fietspad kan dan ten zuiden van de verlegde watergang aangelegd worden. Verderop is de beschikbare ruimte zelfs zo krap dat de sloot geheel oversluisd moet worden d.m.v. een lange duiker. Het fietspad komt vervolgens boven die duiker te liggen. Ook ter hoogte van de Zonnebloemlaan moet gewoekerd worden met de beschikbare ruimte. Maar volgens het voorliggend ontwerp van Movares kan het allemaal wel gerealiseerd worden. Ook in Nieuwkuijk en Vlijmen moeten op diverse plaatsen soortgelijke problemen opgelost worden. U kunt het allemaal via onderstaande link zelf nalezen in het collegevoorstel van de gemeente Heusden.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 30 maart 2018

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

[pdf-embedder url=”https://gemeentebelangenheusden.nl/wp-content/uploads/2018/03/2018-0328-Bestuursovereenkomst-snelfietsroute-gol-1.pdf” title=”2018-0328 Bestuursovereenkomst snelfietsroute gol”]

 

 

Nieuwe zaken & columns