Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

31-03-2017: Moties

Deel deze column:

Vreemd aan de orde

Een bijzondere raadsvergadering afgelopen dinsdag: niet vanwege een spectaculaire agenda want de diverse agendapunten riepen nauwelijks discussie op. Maar wel vanwege een tweetal moties en niet zo maar een tweetal moties; nee, het ging in beide gevallen om zgn. “moties vreemd aan de orde”, een term die plotseling opgang doet in onze lokale politiek. Een motie heeft meestal betrekking op één van de agendapunten, maar een raadslid kan ook een motie indienen over een onderwerp dat niet op de agenda staat, een motie buiten de orde van de vergadering ofwel “vreemd aan de orde”. In het verleden werden dergelijke moties uiteraard ook wel eens ingediend, maar om een of andere reden noemen we dat sinds kort “moties vreemd aan de orde”, een term die uiteraard al veel langer bestaat, maar die in onze lokale politiek echter nooit gebezigd werd.

De eerste motie vreemd aan de orde ging over de provinciale stikstofverordening. Jaren geleden zijn de provincie en de agrarische sector in een convenant overeengekomen dat er maatregelen genomen zouden worden om de stikstofuitstoot vanuit de agrarische veestallen drastisch te beperken. Daarmee zou de stikstofdepositie in de Brabantse natuur moeten afnemen. Dat convenant heeft een looptijd tot 2028. Uit tussentijds onderzoek blijkt nu dat die depositie in de natuur nauwelijks is afgenomen. De boeren stellen echter dat er wel degelijk maatregelen zijn genomen en dat de uitstoot dus is verminderd. Maar dat kan de gedeputeerde Van den Hout niet overtuigen; hij kwam eind vorig jaar met een voorstel waarbij boeren min of meer gedwongen worden sneller maatregelen te nemen. En tegen dat voorstel was de motie gericht. De motie werd aangenomen waarbij alleen de VVD en PvdA tegen stemden. De Heusdense gemeenteraad heeft uiteraard geen enkele bevoegdheid op dit punt, maar wil met deze motie een signaal richting provinciale staten afgeven om zorgvuldig met dit voorstel om te gaan. Want de gevolgen voor vele boerenbedrijven kunnen desastreus zijn als het voorstel van Van den Hout toch doorgaat.

De tweede motie vreemd aan de orde ging over een geheel andere zaak: raadslid Van der Lee heeft onlangs in een interview in het Brabants Dagblad wethouder van der Poel als leugenaar weggezet. Van der Poel zou gelogen hebben in zijn reactie op vragen die Van der Lee gesteld had over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Het ging niet zo zeer over de inhoud, maar meer over het feit dat je iemand publiekelijk aan de schandpaal nagelt zonder daar harde bewijzen voor te hebben. Iemand een leugenaar noemen is op zich al een zware beschuldiging, maar in de politiek geldt dat nog sterker. Van der Lee had in de krant zelfs gesteld dat Van der Poel maar beter kon aftreden. Het kwam hem op zware kritiek van alle raadsfracties te staan en Van der Lee kon zijn beschuldiging ook niet waar maken. Sterker nog, hij nam de beschuldiging min of meer terug, al zei hij dat niet met zoveel woorden. Overigens werd de motie uiteindelijk niet ingediend en werd er dus ook niet over gestemd. De (meerderheid van de) raad vond het al voldoende dat deze kwestie ook in een openbare raadsvergadering nu uitvoerig was besproken.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 31 maart 2017

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns