Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

Raadsvergadering 27 september 2022

Deel deze column:

Gemeentebelangen geeft groen licht voor onderhoud aan wegen en fietspaden

De gemeenteraad van Heusden heeft op dinsdag 27 september vergaderd. Op de raadsagenda stond onder meer het raadsvoorstel beleidsplan wegen 2022-2026.

In dit beleidsplan wordt beschreven aan welk onderhoudsniveau wegen, fietspaden en trottoirs van de gemeente Heusden moet voldoen. Het nieuwe beleidsplan geeft een duidelijke weergave van de wegen en fietspaden die voor onderhoud of vervanging in aanmerking komen. De afgelopen jaren hanteerde de gemeente Heusden het criteria ‘heel en veilig’, om op deze wijze te kunnen bezuinigen. Het beleidsplan hanteert een nieuwe norm, die objectiever en beter meetbaar is. Gemeentebelangen heeft het college gevraagd om naast deze nieuwe normen ook maatwerk toe te passen.  De komende jaren wordt als eerste het achterstallig onderhoud aangepakt. Hiervoor werd de raad gevraagd een voorziening in te stellen met een eenmalige storting van 2,4 miljoen euro. In totaal zal de komende jaren een bedrag van 16,5 miljoen euro worden uitgetrokken voor het (groot)onderhoud en voor het vervangen van wegen en fietspaden.

Visie op beweeg- en ontmoetingsruimte

De visie op beweeg- en ontmoetingsruimte kwam ook aan de orde in de gemeenteraad. Vorig jaar heeft de gemeenteraad de wens uitgesproken om voor alle inwoners meer ruimte te creëren voor bewegen en ontmoeten, door bestaande speelplekken bij herinrichting te veranderen in beweeglocaties voor alle leeftijden. Het visiedocument beschrijft ambities en speerpunten om dit te kunnen bereiken. Het geeft een richting om een overstap te maken van spelen naar meer bewegen en ontmoeten. Gemeentebelangen kan instemmen met deze nieuwe visie en heeft bij de wethouder extra aandacht gevraagd voor voldoende speelmogelijkheden voor jonge kinderen dicht bij huis. De visie wordt de komende maanden uitgewerkt tot een concreet plan waarna voor de gemeenteraad nog een go/no go moment komt.

Waterplan Heusden

Nog een ander belangrijk agendapunt was het raadsvoorstel ‘Waterplan Heusden 2023-2027’. Een erg belangrijk onderwerp voor onze gemeente. In dit plan worden de ambities en visie beschreven van de gemeentelijke taken op het gebied van water. Veel maatregelen die opgenomen zijn in dit plan zijn gericht op de snelle afvoer van water, zodat wateroverlast bij een enorme hoeveelheid neerslag wordt voorkomen. Maar ook het aanleggen van wadi’s, waterbergingen en het afkoppelen van verhardingen zijn goede maatregelen in verband met de toenemende droogte. Gemeentebelangen is van mening dat het afkoppelen meer gestimuleerd moet worden door een betere communicatie en/of subsidies.

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer