Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

Voorjaarsnota 2022

Deel deze column:

Een nieuwe raad, een nieuw college en met deze voorjaarsnota start ook
een nieuw begrotingsjaar voor deze raadsperiode. De financiële cijfers
en de positieve uitkomsten van de mei circulaire geven een rooskleurig
beeld voor de toekomst van Heusden. Tot en met 2025 krijgen we meer
geld van het rijk voor de uitvoering van onze taken. Het is prettig en fijn
dat de startpositie van deze voorjaarsnota zo positief is. De financiële
basis voor de toekomst is dus goed. Er is ruimte in de begroting maar,
Gemeentebelangen is van mening dat dit geen vrijbrief is voor het
college om de komende jaren te licht te denken over het doen van
bepaalde uitgaven.

Helaas worden we geconfronteerd met onzekerheden bij aanvang van
de nieuwe bestuursperiode.

De nasleep van de coronacrisis, met wellicht een nieuwe
besmettingsgolf, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de
stikstofproblematiek en de stijgende inflatie zorgen ervoor dat we kritisch
moeten blijven kijken naar onze uitgaven en investeringen. Tel daarbij op
de onzekere factoren als de stijgende kosten in de jeugdzorg, minder
buiginkomsten voor Baanbrekers (waardoor onze bijdrage wordt
verhoogd), onzekerheid over de meerkosten van het GOL door
vertraging én stijgende bouwkosten van de nieuwbouw school in
Oudheusden. Behalve deze onzekere factoren moeten we in
ogenschouw nemen dat we vanaf 2026 hoogstwaarschijnlijk minder geld
krijgen uit het Gemeentefonds.

Met de beschikbare ruimte in de begroting wil Gemeentebelangen de
volgende prioriteiten meegeven aan het college.

Als eerste willen wij extra aandacht vragen voor veiligheid en
handhaving. Ergernissen van onze inwoners moeten worden aangepakt.
Denk aan illegale bouwactiviteiten of grondgebruik, hondenpoep,
bijplaatsingen van afval bij de ondergrondse containers, zwerfafval etc.
Extra capaciteit is nodig om hier tegen op te treden.

Verder vragen we om meer geld uit te trekken om het achterstallig
onderhoud aan wegen, fiets- en voetpaden aan te pakken. De kwaliteit
moet omhoog en verder uitstel is onwenselijk, mede doordat er nu op
veel plaatsen een verkeersonveilige situaties ontstaan.

Dan de stijgende kosten in het sociaal domein, ik heb het zojuist al
eerder genoemd. We hopen dat het nieuwe Jeugd- & Gezinsteam
spoedig zijn vruchten gaat afwerpen en we de kosten beter kunnen gaan
beheersen. Verder is Gemeentebelangen een groot voorstander om
fraude binnen het sociaal domein aan te pakken. Bestrijding hiervan is
een mogelijkheid om de kosten verder te reduceren. Een vraag aan de
wethouder: Wat doet Heusden om fraude te voorkomen c.q. aan te
pakken?

Tot slot het tekort aan woningen. Er moeten meer woningen gebouwd
worden voor starters, maar zeker ook voor senioren zodat er een betere
doorstroming komt op de woningmarkt.

En we hebben natuurlijk ook de lopende zaken.

Zo is Gemeentebelangen verheugd dat de bouwactiviteiten in plan
Steenenburg binnenkort van start gaan. En nog meer uitvoeringsactiviteiten
staan op stapel. Denk aan de inhuizing van de bibliotheek Drunen naar de
Voorste Venne, de verduurzaming van Die Heygrave, de bouw van een
nieuwe brandweerkazerne en de nieuwbouw van de basisschool in
Oudheusden. Het zijn mooie vooruitzichten van projecten die eindelijk van
start gaan.

Tenslotte wil ik nog even aandacht vragen voor het volgende.

Gemeentebelangen heeft altijd erg veel waarde gehecht aan vrijwilligers
bij de brandweer. De laatste tijd horen we echter geluiden dat vrijwillige
brandweerlieden een deel van hun motivatie dreigen te verliezen. Steeds
vaker wordt de Brandweer uit Waalwijk overdag opgeroepen om acties
te ondernemen in Drunen-West en Drunen centrum. Voorbeelden
hiervan zijn: een vastzittende lift in de Zandley (op steenworp afstand
van de Drunense kazerne), een probleem bij de Voorste Venne (ook op
bijna dezelfde steenworp) of een kat uit een boom redden in Venne-
West.

Het argument voor de inzet van de Waalwijkse brandweer is dat de
opkomsttijd sneller is vanwege de bezetting van de
beroepsbrandweerlieden. In noodgevallen heeft de snelste uitruktijd
prioriteit vinden wij, maar in de gevallen die ik zojuist benoemde is dit
niet relevant. Het verbaast ons ook dat bij diverse grote branden in
Waalwijk de afgelopen maand de brandweer uit Drunen niet is ingezet
maar extra bijstand is gevraagd aan andere gemeentes.

De beschikbaarheid van gemotiveerde vrijwillige brandweerlieden is van
groot belang. We moeten zien te voorkomen dat we straks een mooie
nieuwe kazerne hebben, maar geen bezetting. We willen het college
verzoeken hier aandacht aan te geven.

Tot zover in eerste termijn.

Nieuwe zaken & columns