Search
Close this search box.

Standpunten.

Extra aandacht voor handhaving

Wij willen extra aandacht voor veiligheid en handhaving. Er is onvoldoende prioriteit om ergernissen van inwoners aan te pakken. Denk hierbij aan hondenpoep, illegaal grondgebruik, illegale bouwactiviteiten, dumping van afval in het buitengebied, bijplaatsingen van afval bij de ondergrondse afvalcontainers of bij glasbakken, stank- en geluidsoverlast, zwerfafval, buitenopslag van materialen bij bedrijven en verkeersoverlast. Extra capaciteit is wat ons betreft op dit gebied hard nodig.

Sociale voorzieningen

Samen met onze partners binnen de gemeente willen we dat de gemeente haar best doet om alle sociale voorzieningen voor de inwoners van onze gemeente op peil te houden. Denk hierbij aan voorzieningen beschikbaar en bereikbaar houden, activiteiten organiseren en het voorkomen van eenzaamheid.

Klimaat, natuur, milieu en duurzaamheid

Wateroverlast, energiebesparing, groene energie opwekken, warmtestress, afkoppelen hemelwaterafvoer, van het aardgas af,…. allemaal belangrijke onderwerpen die de komende jaren onze volle aandacht vragen.

Meer en meer wordt verwacht dat we kleur bekennen en ons realiseren dat er iets moet gebeuren om de toekomst veilig te stellen voor onze kinderen. Gemeentebelangen gaat voor haalbare en betaalbare oplossingen.

Algemene onderwerpen

Binnen onze gemeente leven er uiteraard ook andere punten dan de bovengenoemde, denk hierbij aan: senioren, financieel beleid en woningbouw. Ook deze onderwerpen zijn voor ons erg belangrijk en besteden wij graag aandacht aan. 

Gemeentebelangen Heusden is er voor iedereen, dus ook voor deze punten gaan wij ons ten volste inzetten! 

Bekijk het totale verkiezingsprogramma

Gemeentebelangen Heusden is dè plaatselijke politieke partij in Heusden. Wij zijn geen afdeling van een landelijke partij. Binnen onze partij heeft iedereen een eigen landelijke politieke voorkeur. Gemeentebelangen Heusden streeft naar “Fijn wonen in de gemeente Heusden” voor IEDEREEN!