Search
Close this search box.

Verkiezingen.

Dwayne van Wijck

Een solidaire samenleving waar vrijheid en gelijkheid vooropstaan en die voor iedereen opkomt en niemand uitsluit. Dit is het doel wat ik graag samen met uw hulp wil realiseren.

Iedereen wil graag wonen in een land, gemeente, stad of dorp waar vrijheid en gelijkheid vooropstaan. Waar jong en oud meetellen en meedoen. Waar mensen met een beperking of een zwakke positie geholpen worden en waar de overheid een helpende hand biedt.
In de gemeente Heusden wonen veel mensen met verschillende achtergronden, verschillende opvattingen en diverse religieuze overtuigingen. Voor al deze mensen moet Heusden een fijne gemeente zijn om in te wonen, te werken en te leven. Het is daarom belangrijk dat wij gezamenlijk opkomen voor elkaars belangen en dat niemand uitgesloten wordt. Daarbij is solidariteit belangrijk.

Ik vind dat wij met elkaar de Heusdense samenleving vorm moeten geven en dat de gemeentelijke overheid ons daarbij dient te steunen. Samen staan we sterk, samen vertegenwoordigen wij onze belangen en samen komen wij voor elkaar op!