Search
Close this search box.

Verkiezingen.

Ralf van Baardwijk

Mijn naam is Ralf van Baardwijk. Ik ben 21 jaar en ik ben mijn hele leven al woonachtig in Nieuwkuijk. Ik studeer bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en zit inmiddels in mijn derde jaar. Kritisch nadenken over maatschappelijke vraagstukken en onderzoek doen naar het functioneren van het openbaar bestuur is dan ook iets waar ik dagelijks mee bezig ben. Het is belangrijk dat alle leeftijdscategorieën goed vertegenwoordigd zijn in de lokale politiek om te komen tot goede en evenwichtige besluiten. Daarom stel ik mij kandidaat namens Gemeentebelangen Heusden. Maatschappelijke problemen zijn (helaas) van alle tijden, maar met uw vertrouwen en uw stem hoop ik met een paar jonge ogen en oren en frisse ideeën een bijdrage te kunnen leveren aan een gemeente waar IEDEREEN fijn kan wonen, nu en in de toekomst.

Als kandidaat voor de gemeenteraad sta ik voor:
– bouwen, bouwen en nog eens bouwen van gevarieerde woningen voor jongeren en ouderen;
– investeren in de leefbaarheid binnen de gemeente en het zo laag mogelijk houden van lokale lasten;
– aanpakken van wateroverlast in, met name, Nieuwkuijk en Vlijmen na hevige buien;
– goede sport-, cultuur- en recreatievoorzieningen voor iedereen;
– meer ontmoetingsplaatsen creëren voor jongeren en ouderen;
– de decentralisaties van het sociaal domein doorontwikkelen om de dienstverlening in de zorg voor onze inwoners te optimaliseren.