Search
Close this search box.

Verkiezingen.

René Esser

Mijn naam is René Esser; ik woon sinds 1986 in Vlijmen. Ik ben actief op social media LinkedIn, Facebook, YouTube.
Als bestuurslid van Gemeentebelangen controleer ik de voortgang bij de uitvoering van ons verkiezingsprogramma. Verder ben ik maatschappelijk actief als lid van de heemkundekring Onsenoort en als voorzitter van de werkgroep sterrenkunde WSH. Ook ben ik lid van de Natuur- en Milieuvereniging en ik ben influencer op YouTube.

Ik wil mij graag inzetten voor fijn wonen, leven en ondernemen in onze gemeente Heusden.
Dat betekent voor iedereen:
• een betaalbare woning (o.a. tiny houses), één met de natuur en met alle noodzakelijke voorzieningen;
• extra aandacht voor inzet jeugd- en ouderenzorg;
• zo laag mogelijke lokale belastingen en extra hulp voor mensen met een smalle beurs bijvoorbeeld bij kleding- en speelgoedbank;
• bevorderen samenwerking verenigingsleven indien mogelijk in monumenten en voortzetting subsidiebeleid voor sociale, culturele en educatieve organisaties;
• extra aandacht voor meer groen in onze woonomgeving, met bomen die passen in het straatbeeld en die geen hinder veroorzaken, onder het motto Groen Doet Goed;
• aandacht voor duurzaamheid en klimaatbeleid;
• meer levendigheid in de dorpscentra met aandacht voor levensloopbestendig bouwen;
• bevordering toerisme en buitengebied zoveel mogelijk in stand houden en zo mogelijk verbeteren;
• werken aan zonne- en windenergie in overleg met inwoners en in overleg met de regio;
• verbetering van de kwaliteit van de wegen, voet- en fietspaden en het vrachtverkeer zoveel mogelijk uit de kernen weren;
• voldoende onbetaalde parkeerplekken op alle pleinen, ook bij natuurgebieden;
• bevordering openbaar vervoer met goed bereikbare bushaltes en voldoende zitplaatsen in de bus;
• voldoende veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en beheersbare autodruk in de kernen.

Genoeg onderwerpen waarin ik u wil vertegenwoordigen in de komende 4 jaren.