Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

18-09-2017 Voorbereiding verkiezingen

Deel deze column:

Algemene ledenvergadering 18 september 2017

Op deze vergadering hebben vele leden zich akkoord verklaard zich kiesbaar te stellen voor Gemeentebelangen.

De PR commissie heeft de huidige stand van zaken medegedeeld. De belangrijkste gerealiseerde activiteit is het moderniseren van de website. De andere activiteiten lopen volgens planning.

De schrijfcommissie heeft de eerste ontwerp van het verkiezingsprogramma besproken met de leden. Diverse op- en aanmerkingen zijn meegenomen.

Begin december zal wederom een algemene ledenvergadering en kandidatenavond worden georganiseerd.

Nieuwe zaken & columns