Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

22-12-2017: Verkiezingen naderen

Deel deze column:

Kandidatenlijst bekend gemaakt

Partijen zijn al maanden bezig met de voorbereidingen naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Dat geldt natuurlijk ook voor Gemeentebelangen: al sinds het voorjaar zijn we bezig met het schrijven van een nieuw verkiezingsprogramma en het voorbereiden van de verkiezingscampagne. Afgelopen maandag werd een belangrijke stap gezet: een algemene ledenvergadering waarin het nieuwe verkiezingsprogramma werd besproken en vastgesteld. Ook werd de te voeren verkiezingscampagne toegelicht en de kandidatenlijst werd vastgesteld. Elders op de site van Gemeentebelangen kunt u de resultaten van deze vergadering terug lezen.

Gemeentebelangen gaat ook bij de komende verkiezingen weer uit van het principe “meeste stemmen gelden”. Dat wil dus zeggen dat kandidaten met de meeste stemmen in de raad komen, ongeacht hun positie op de kandidatenlijst. Als nummer 10 op de lijst méér stemmen behaalt dan nummer 5, dan moet nummer 5 zijn plaats afstaan ten gunste van nummer 10. In de Kieswet is overigens sinds enkele jaren ook al geregeld dat kandidaten die méér stemmen behalen dan 25% van de kiesdeler automatisch in de raad komen (mits de partij voldoende zetels behaalt). In die zin is de plaats op de kandidatenlijst dus minder belangrijk, want of je nu op nummer 5 of nummer 10 staat, in principe heb je evenveel kans om raadslid te worden. Toch is het bij elke verkiezing weer een belangrijk discussiepunt en we hebben afgelopen week nog in de krant kunnen lezen dat die discussie soms leidt tot het afhaken van kandidaten die vinden dat ze niet hoog genoeg op de lijst komen. Net als bij andere partijen wordt ook bij Gemeentebelangen die discussie gevoerd en zo hoort het ook. Uiteindelijk kwam het voorstel van de kiescommissie bijna ongeschonden door de vergadering. De lijsttrekker is natuurlijk weer Caspar van den Brandt en op de tweede plaats kwam Annemarie Bok terecht, vier jaar terug nog een nieuwkomer in de raad en nu dus tweede op onze kandidatenlijst. Zelf sta ik op de vierde plaats na wethouder Wim van Engeland.

Een ander belangrijk agendapunt afgelopen maandag was natuurlijk het verkiezingsprogramma. Gemeentebelangen komt dit keer voor het eerst met een meer thematisch programma. In het verleden werd bij het schrijven van het verkiezingsprogramma uitgegaan van de gemeentelijke begroting. Alle hoofdstukken of beleidsvelden uit de begroting kwamen successievelijk aan bod. Dit keer hebben we voor een andere aanpak gekozen en een aantal thema’s benoemd die voor ons een belangrijk beleidsonderdeel vormen. Zo zijn er hoofdstukken gewijd aan verkeer en vervoer, aan onderwijs, aan de GOL, aan milieu en afval, natuurlijk ook aan financieel beleid en zo verder. Het programma zal binnenkort op onze site geplaatst worden en dan kunt u het allemaal nalezen.

Tijd voor het Kerstreces. Graag wil ik alle lezers fijne feestdagen toewensen en voor volgend jaar: veel geluk en voorspoed en een stemmig Nieuwjaar.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 22 december 2017

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns