Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 25 september, 20.00 uur

𝗢𝗽𝗲𝗻𝗯𝗮𝗿𝗲 𝗯𝗶𝗷𝗲𝗲𝗻𝗸𝗼𝗺𝘀𝘁 𝗚𝗲𝗺𝗲𝗲𝗻𝘁𝗲𝗯𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 Maandag 25 september organiseert Gemeentebelangen een openbare bijeenkomst. Het thema van de avond is Stichting Leergeld Heusden. Stichting leergeld richt zich op kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met geldzorgen.  𝗘𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲𝗿… Ook heeft u de gelegenheid om vragen te stellen aan raadsleden en wethouders over de agendapunten van …

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 25 september, 20.00 uur Read More »

Voorjaarsnota 2023

Raadsvergadering d.d. 04-07-2023 Betoog Gemeentebelangen Voorjaarsnota 2023 Begroting en meicirculaire:Hoewel de meicirculaire in de onlangs gestuurde raadsinformatiebrief een positieve ontwikkeling laat zien voor de komende 2 jaren, is er wel reden om ons zorgen te maken over de jaren 2026 en 2027. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft ook aan dat gemeenten als geheel nog …

Voorjaarsnota 2023 Read More »

Veiligheid schoolzones: Motie Gemeentebelangen unaniem gesteund!

Steeds vaker horen wij als partij van inwoners bij diverse scholen in onze gemeente dat zij zorgen hebben over de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen. Ook diverse wijkbezoeken wijzen uit dat deze zorgen echt ergens op gebaseerd zijn. Het plaatsen van fysieke verkeersmaterialen (zoals verkeersborden en het creëren van een kleurrijke omgeving) samen met gedragsaanpak in …

Veiligheid schoolzones: Motie Gemeentebelangen unaniem gesteund! Read More »

beschadigd straatwerk

Gemeentebelangen stelt vragen over beschadigd straatwerk na aanleg glasvezel

In maart 2022 heeft Gemeentebelangen vragen gesteld betreffende klachten die er waren omtrent beschadigd straatwerk naar aanleiding van de aanleg van glasvezel binnen onze gemeente. Het college heeft hier antwoord op gegeven in de brief van 5 april 2022. In de brief gaf het college aan dat het college op de hoogte was van de …

Gemeentebelangen stelt vragen over beschadigd straatwerk na aanleg glasvezel Read More »

Fietsveiligheid_GB

Gemeentebelangen wil meer aandacht voor gebruik van fietsverlichting

Op 10 december jl. verscheen er een artikel van Heusden Nieuws waaruit bleek dat bij ongeveer een kwart van de fietsers in de gemeente Heusden de fietsverlichting niet op orde is. Dit baart ons zorgen, want dit kan leiden tot gevaarlijke situaties in het verkeer!  Gemeentebelangen is van mening dat de gemeente het voortouw kan …

Gemeentebelangen wil meer aandacht voor gebruik van fietsverlichting Read More »

Met groot verdriet hebben we kennis genomen van het overlijden van ons lid Thé Herman

Thé was 28 jaar lid van Gemeentebelangen. Thé was een markante persoonlijkheid en een Gemeentebelangen-man in “hart en nieren”. Thé was een zeer betrokken, trouw en actief lid van Gemeentebelangen, met een groot sociaal hart. Thé was voor onze partij raadslid, fractie ondersteuner, bestuurslid en heeft jarenlang meegewerkt aan het team voor de verkiezingen. Thé …

Met groot verdriet hebben we kennis genomen van het overlijden van ons lid Thé Herman Read More »

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Omgevingswet. Maandag 24 oktober 2022, 20.00 uur

De omgevingswet wordt de nieuwe wet voor bestemmingsplannen. De verwachting is dat  deze wet op 1 januari 2023 ingaat. Bestemmingsplannen bestaan straks niet meer onder de Omgevingswet. Deze worden vervangen door een Omgevingsplan. Alle nieuwe bestemmingsplannen maar ook wijzigings- en uitwerkingsplannen vallen hier dan onder.. Dit zijn vaak ook individuele initiatieven voor een bouwplan. Deze …

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Omgevingswet. Maandag 24 oktober 2022, 20.00 uur Read More »

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Tiny Houses

Bouwen, bouwen, bouwen.Maar wat en waar? Op maandag 12 september vindt een openbare bijeenkomst plaats met als gastsprekers Jan en Marleen de Kanter. Zij zijn bezig met het project “compact en duurzaam wonen in de gemeente Heusden”. Ook is Rob de Gouw als spreker uitgenodigd. Hij is bezig met een initiatief voor Collectief Particulier Ondernemerschap. Het plan is …

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Tiny Houses Read More »

Wethouders Gemeentebelangen beëdigd

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 31 mei zijn Peter van Steen en Jeroen van den Bosch gekozen en beëdigd als wethouders voor Gemeentebelangen Heusden. De portefeuille van Peter is onder andere het beleidsterrein sociaal domein en Jeroen zal zich richten op de onderwerpen duurzaamheid, cultuur en onderwijs.