Search
Close this search box.

De partij.

Dé plaatselijke politieke partij in Heusden.

Gemeentebelangen is dé plaatselijke politieke partij in Heusden. Wij zijn geen afdeling van een landelijke partij. Binnen onze partij heeft iedereen een eigen landelijke politieke voorkeur. Dat is prima!

Wij zijn ‘gewone’ inwoners die zich samen sterk maken voor onze Heusdense leefomgeving. Dit geldt zowel voor de drie grootste kernen als voor de kleinere kernen en het mooie buitengebied.

Gemeentebelangen in historisch perspectief.

Raadsperiode 1997 – 1999
Bij de eerste gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Heusden (in november 1996) deed Gemeentebelangen mee als lijst nr.

1 onder het motto Samen Eén. De partij behaalde meteen 12 (van de in totaal 27) zetels, een ongekend succes. Daarmee kwam de partij in het college met twee wethouders, Adri van den Hoven en Nico Oerlemans. De fractie met 10 raadsleden bestond uit de fractievoorzitter Joop Molegraaf en verder uit Tiny Aerts, Caspar van den Brandt, Cor Eijkemans (in december 1998 overleden), Wil Helmons (begin 1998 i.v.m. overlijden opgevolgd door Erik van Bladel), Kees Musters, Wim van Logten, Wil van Oirschot-Seebregts, Jan Smits en Jos Smits. Nico Oerlemans stopte op 1 mei 1998 met zijn wethouderschap; Wil van Oirschot-Seebregts volgde hem in die functie op.

Lees Meer
Raadsperiode 1999 – 2002
Bij de verkiezingen van 4 maart 1999 behaalt Gemeentebelangen 5 zetels. De fractie o.l.v. fractievoorzitter Joop Molegraaf bestaat verder uit Adri van den Hoven,

Wil van Oirschot-Seebregts, Tiny Aerts en Caspar van den Brandt. De partij belandt in deze periode in de oppositie.

Lees Meer
Raadsperiode 2002-2006
Bij de verkiezingen van 6 maart 2002 behaalt de partij 7 zetels en komt weer in het college met Adri van den Hoven als wethouder.

De fractie wordt bemand door Joop Molegraaf (fractievoorzitter), Tini Aerts, Caspar van den Brandt, Jan de Bonth, Thé Herman, Kees Musters en Jeanet van Ruremonde. Met ingang van deze raadsperiode werd het dualisme ingevoerd, waardoor wethouders niet meer tot de fractie gerekend worden. Joop Molegraaf stopte in april 2005 met zijn raadswerk en werd opgevolgd door Jeanne Verheij. Fractievoorzitter werd toen Kees Musters.

Lees Meer
Raadsperiode 2006-2010
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 behaalde onze partij ruim 3.300 stemmen; goed voor vijf zetels.

Direct na de verkiezingen weigerde Tiny Aerts echter afstand te doen van zijn raadszetel (op grond van gemaakte afspraken moest hij zijn plaats eigenlijk afstaan aan een kandidaat uit de voormalige gemeente Heusden); hij ging voor eigen rekening verder. Gevolg hiervan was dat Gemeentebelangen de raadsperiode inging met vier zetels: Caspar van den Brandt (als fractievoorzitter), Jan de Bonth, Adri van den Hoven en Kees Musters. De partij belandde in de oppositie. Met vier zetels is Gemeentebelangen nog altijd de tweede partij van de gemeente Heusden.

Lees Meer
Raadsperiode 2010 – 2014
Bij de verkiezingen van maart 2010 behaalde Gemeentebelangen 3.728 stemmen, goed voor 6 zetels.

Alle zes fractieleden werden met voorkeursstemmen gekozen: Caspar van den Brandt, Kees Musters, Dries van Delft, Adri van den Hoven, Thé Herman en Hüseyin Simsek. De partij neemt in deze periode ook deel in de coalitie. Wethouder namens Gemeentebelangen is Wim van Engeland.

Lees Meer
Raadsperiode 2014 – 2018
Bij de verkiezingen van maart 2014 behaalde Gemeentebelangen 3.669 stemmen, goed voor 6 zetels.

Gemeentebelangen is daarmee de grootste partij. Alle zes fractieleden werden met voorkeursstemmen gekozen: Caspar van den Brandt, Wim van Engeland, Kees Musters, Dries van Delft, Hüseyin Simsek en Annemarie Bok-Geelen. De partij start met onderhandelingen naar een coalitie. Bij de collegevorming wordt Wim van Engeland wederom wethouder; zijn raadszetel wordt ingenomen door Thé Herman, die daarmee na een zeer korte afwezigheid zijn rentree in de gemeenteraad maakt. Adri van de Hoven gaf na 32 jaar actief te zijn geweest in de lokale politiek, de voorkeur aan het waterschapsbestuur en was niet meer herkiesbaar.

Lees Meer
Raadsperiode 2018-2022
Bij de verkiezingen op 21 maart 2018 krijgt Gemeentebelangen 3401 stemmen, goed voor 5 zetels in de Raad.

Daarmee moet we dus 1 zetel verlies incasseren. De 5 raadszetels worden bemand door Caspar van den Brandt, Annemarie Bok, Hüseyin Simsek, Dries van Delft en Kees Musters. Allen worden met voorkeursstemmen in de raad benoemd. DMP Heusden is de grootste partij in de raad met 7 zetels en leidt daarom de coalitievorming. Samen met Gemeentebelangen, Heusden Eén en VVD wordt er een coalitieakkoord gesloten, waarbij nieuwkomer Peter van Steen uit Vlijmen de wethouder namens Gemeentebelangen wordt. Er wordt afscheid genomen van wethouder Wim van Engeland, die uiteraard wel lid van onze partij blijft.

Lees Meer